dimecres, de març 01, 2006

L'epistolari

epistolari m. Recull de cartes escrites per una persona o a una persona.

epístola f. Carta adreçada als absents.