diumenge, d’agost 20, 2006

Esquetxos de Viena (I)

Kakania, per fi.

* * *

Després de recórrer l'extrem nord-oest del Ring visitem la casa-museu de Sigmund Freud, al número 19 de la Berggaße. Freud hi va tenir allà la casa i la consulta des de 1891 fins el 1938, quan va haver d'exiliar-se a causa de l'anschluss. La casa conserva ben poc del seu mobiliari original, tan sols el rebedor i la sala d'espera. A la resta de cambres hi ha instal·lada una exposició permanent de fotografies i de primeres edicions dels seus llibres i articles.

Karl Popper em va immunitzar de ben jovenet contra tota mena de presumpcions pseudocientífiques, i el seu criteri de demarcació –exposat a la Logik der Forschung– fou un far que em guiava a bon port. És per això que sempre m'he mirat Freud amb recel, malgrat l'admiració que despertà en molts dels seus contemporanis. Aquesta cautela es veié confirmada quan vaig llegir a Richard Webster, que desmitificava la seva figura i demolia el seu mètode de treball. Malgrat això, és innegable que Sigmund Freud i les seves teories són una part ineludible del pensament del segle XX (entenent pensament en un sentit ampli, que abasta no tant la ciència com la filosofia especulativa i la literatura). Visitar el lloc on sorgí i es desenvolupà aquesta cosmovisió durant prop de cinquanta anys és una modesta forma de retre homenatge a una de les ments més creatives que donà la Viena finisecular.


Viena, 14 i 15 d'agost de 2006