dilluns, de juliol 30, 2007

[Obituari]

Confesso que no he trobat mai en el cinema el plaer que m'ha donat la literatura; de comptats cineastes puc dir que formin part de la meva educació sentimental i que m'hagin format com a persona. Fa uns minuts m'he assabentat de la mort d'un d'ells. Descansi en pau.