dimarts, d’agost 28, 2007

Celtas cortos

Si és que no guanyem per disgustos... Després de la raça basca, ara n'arriba una altra, hereva de la «raça superior celta». Extret d'una web oficial de la Xunta, tot glossant la figura de Manuel Murguía:

Optando polo rigor documentalista, a apelación a textos escritos e o uso dunha bibliografía solvente, ofrece xa, segundo as concepcións orgánico-historicistas, unha sólida teoría nacional: Galicia é unha nación natural e espontánea, herdeira da raza superior celta, falante dun idioma propio, habitante dun territorio definido, e posuidora duns costumes, unha mitoloxía, unhas institucións e un folclore senlleiros.

Naturalment, les teories d'aquest historiador no han de coincidir necessàriament amb les dels responsables polítics gallecs, però si qualifiquen aquestes idees de «sòlida teoria nacional» i encara es prenen seriosament les «concepcions orgànico-historicistes» sobre la nació, és per fer-s'ho mirar. Hasta los suevos, que deia l'altre.

Jo ja no entenc res, la veritat; coses de ser un ignorant i un imbècil.